Vĩ mô

INFOGRAPHIC tình hình kinh tế – xã hội tháng tư và 4 tháng đầu năm 2024

Tổng Cục Thống Kê 29/04/2024 - 16:02

Tình hình kinh tế – xã hội tháng tư và 4 tháng đầu năm 2024

Infographics: Một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

Infographics: Một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024

Theo Tổng Cục Thống Kê
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/04/infographic-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tu-va-4-thang-dau-nam-2024/
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
INFOGRAPHIC tình hình kinh tế – xã hội tháng tư và 4 tháng đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS & INTECH