Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Tháng 2/2023, thêm một số doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm các năm 2021 - 2022; nổi bật trong số này có VIB.

- CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã DNH): Ngày 7/2/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/2/2023.

- CTCP Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG): Ngày 8/2/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 22/2/2023.

- CTCP Sông Đà 5 (Mã SD5): Ngày 9/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7,5% (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng) trong đó trả cổ tức bằng tiền đợt 1 tỷ lệ 3,5% và đợt 2 tỷ lệ 4%. Ngày thanh toán lần lượt là 24/2 và 25/4/2023.

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã VIB): Ngày 10/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 3/0/2023.

- CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã DNH): Ngày 14/2/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 28/2/2023.

- CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Mã THP): Ngày 15/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 1/3/2023.

- CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (Mã SMB): Ngày 21/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 28/2/2023.

- CTCP Cát Lợi (Mã CLC): Ngày 24/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là 16/3/2023.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO