Nam A Bank: Dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%, niêm yết trên HOSE hoặc HNX

28-02-2023 09:57|Linh Nhi

Nam A Bank dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo đó, tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua năm 2022 từ hai nguồn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thay thế cho phương án trên, HĐQT trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hiện ngân hàng có một cổ đông lớn duy nhất là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu là 9,436% vốn điều lệ.

Cùng với đó, Nam A Bank cũng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nam-a-bank-du-kien-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-25-niem-yet-tren-hose-hoac-hnx-171382.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Nam A Bank: Dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%, niêm yết trên HOSE hoặc HNX