Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng 44% lợi nhuận trong năm 2022

22-03-2022 14:15|Hoàng Yến

Trong năm 2022, Ngân hàng Bản Việt lên kế hoạch tăng 44% lợi nhuận trước thuế, đạt mức 450 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank -  BVB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022. 

Theo đó, BVB dự kiến, năm 2022 tổng tài sản đạt 97.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 27% so với năm 2021. Tổng huy động và dư nợ cấp tín dụng theo kế hoạch năm 2022 lần lượt là 71.200 và 53.400 tỷ đồng, tăng trưởng 28%, 15% so với năm trước. Ngân hàng cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm tới tăng 44%, đạt mức 450 tỷ đồng.

Trong năm 2022, định hướng chung của ngân hàng là tiếp tục tăng tốc độ chuyển dịch sang tỷ trọng kinh doanh bán lẻ hơn nữa, đồng đẩy mạnh hoạt động số hóa ngân hàng với mục tiêu ngân hàng số sẽ là kênh trọng yếu dần thay thế kênh truyền thống.

Về kế hoạch tăng vốn, trong năm 2021, Ngân hàng Bản Việt đã đề xuất kế hoạch tăng vốn thêm 1.618,3 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2021 và  2022 theo 3 phương án.

Thứ nhất là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng. Thứ hai, tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 917,7 tỷ đồng. Thứ ba, tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, phát triển mạng lưới, tăng cường xây dựng nền tảng công nghệ đẩy mạnh lộ trình số hóa, từ đó tăng tốc về quy mô lợi nhuận của ngân hàng. Việc phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng cũng sẽ được cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Kết thúc năm tài chính 2021, Ngân hàng Bản Việt ghi nhận được nhiều kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Cụ thể, tổng thu nhập của Ngân hàng Bản Việt đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.435 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc giảm chi phí vốn.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán. Lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch đặt ra. Nợ xấu của ngân hàng tính đến hết năm 2021 là 2,5%, nằm trong mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Một cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong phiên VN-Index ‘đỏ lửa’

Đón tin ‘chuyển nhà mới’, 1 cổ phiếu ngân hàng tăng ‘bốc đầu’ 15%/phiên, thị giá hiện tại chỉ bằng khoảng 1/2 giá trị sổ sách

Bài thuộc chủ đề Ngân hàng
Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ngan-hang-ban-viet-dat-muc-tieu-tang-44-loi-nhuan-trong-nam-2022-132678.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu tăng 44% lợi nhuận trong năm 2022
POWERED BY ONECMS & INTECH