Ngành bảo hiểm: Lợi nhuận quý I/2022 phân hóa mạnh

16-05-2022 16:05 PM|Nhật Hà
Ngành bảo hiểm: Lợi nhuận quý I/2022 phân hóa mạnh

Nhiều công ty bảo hiểm như BLI, MIG, PRE, PGI, VNR, ABI, PTI đã công bố BCTC quý I/2022 với kết quả kinh doanh trái chiều.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) "làm 1 quý ăn cả năm" - Lợi nhuận quý I/2022 bật tăng

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI đạt hơn 271 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ. Kết quả, BLI báo lãi trước thuế hơn 160 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 128 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI cũng chuyển biến tích cực từ âm gần 42 tỷ đồng sang dương gần 72 tỷ đồng, Với kết quả này BLI đã hoàn thành 202% mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 1 quý.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội - MIC (MIG) báo lãi quý I/2022 tăng 93%

Quý I/2022 MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng 93% so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI - PVIRe (PRE) ghi nhận lãi ròng tăng 59%

 Theo BCTC quý I/2022, PVI đạt gần 728 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, tăng đến 50% so cùng kỳ. Kết quả, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 33%, đạt gần 336 tỷ đồng; lãi ròng tăng 59% so cùng kỳ, đạt hơn 51 tỷ đồng.

Song, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PRE trong quý lại âm gần 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 13 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Pjico (PGI) ghi nhận doanh thu đi ngang nhưng lãi tăng 24%

PGI công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 với doanh thu thuần gần như đi ngang so với quý I/2021 song lợi nhuận ròng tăng 24% so cùng kỳ, đạt 71 tỷ đồng.

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) báo lãi ròng giảm 26%

Theo BCTC quý I/2022, VNR đạt 390,96 tỷ đồng doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 54%, còn gần 44 tỷ đồng khiến lợi nhuận ròng của VNR giảm 26%, còn gần 84 tỷ đồng.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) báo lãi ròng bốc hơi 30%

Trong quý đầu năm 2022, doanh thu thuần của ABItăng nhẹ 4% so cùng kỳ, đạt gần 478 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 3% còn hơn 31 tỷ đồng; lợi nhuận ròng giảm 30%, còn hơn 56 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố BCTC quý I/2022 với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 64% cùng lợi nhuận công ty liên kết cao gấp 12 lần, song, lãi ròng của PTI vẫn giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 38 tỷ đồng do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
Ngành bảo hiểm: Lợi nhuận quý I/2022 phân hóa mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO