Nóng: Không đạt yêu cầu, kiểm toán TTP không được chấp thuận năm 2024

27-05-2024 17:53|Hồ Nga

UBCKNN vừa công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2023.

UBCKNN vừa công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2023.

Theo đó, giai đoạn từ 16/6 đến 21/12/2023, UBCKNN đã chủ trì tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2023 tại 10 doanh nghiệp được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo kế hoạch.

Kết quả cho thấy, duy nhất Công ty TNHH Kiểm toán TTP không đạt yêu cầu; 9 công ty còn lại đạt yêu cầu về tính tuân thủ, kiểm tra hệ thống, kiểm tra kỹ thuật và xét đoán chuyên môn.

Nóng: Không đạt yêu cầu, kiểm toán TTP không được chấp thuận năm 2024
Danh sách 10 công ty kiểm toán vừa bị kiểm tra

>> Lộ diện Big4 kiểm toán tại Việt Nam lãi ‘khủng’ nhất, gần gấp 5 lần tổng 3 Big còn lại

Đối với các vấn đề còn thiếu sót, hạn chế, lưu ý của các công ty kiểm toán được nêu tại báo cáo, UBCKNN đã gửi công văn, đồng thời yêu cầu các công ty kiểm toán khắc phục.

UBCKNN cũng đã xử lý nghiêm đối với các vi phạm của công ty kiểm toán và các kiểm toán viên liên quan. Trong đó:

Đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, UBCKNN đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 và không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với TTP và các kiểm toán viên không đạt yêu cầu.

Danh sách các kiểm toán viên không đạt yêu cầu được đính kèm gồm 6 người gồm: KTV Nguyễn Chi Thành (Giấy CN ĐKHN số 0647-2023-133-1), KTV Hoàng Thị Khánh Vân (Giấy CN ĐKHN số 0371-2023-133-1), KTV Nguyễn Hà Phương (Giấy CN ĐKHN số 4033-2023-133-1), KTV Lê Phương Anh (Giấy CN ĐKHN số 0739-2023-133-1), KTV Trần Thị Hạnh (Giấy CN ĐKHN số 0726-2023-133-1), KTV Trần Tuấn Ninh (Giấy CN ĐKHN số 3964-2022-133-1).

Nóng: Không đạt yêu cầu, kiểm toán TTP không được chấp thuận năm 2024
Danh sách các kiểm toán viên thuộc 9 công ty kiểm toán đạt yêu cầu nhưng hồ sơ không đạt

>> Một công ty kiểm toán Big4 chi 460 tỷ đồng tiền lương thưởng, lãi cả năm vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng

Ngoài ra, đối với các công ty kiểm toán có kết quả xếp loại đạt yêu cầu, nhưng có hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu, UBCNN đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, và không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với 23 kiểm toán viên.

Trong danh sách, nhiều nhất là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, có 7 kiểm toán viên bị đình chỉ tư cách chấp thuận năm 2023 và không được xem xét chấp thuận năm 2024.

>> Một công ty kiểm toán có 32 Phó Tổng Giám đốc, chi 700 tỷ đồng tiền lương thưởng

Bị Ernst & Young “bất ngờ” từ chối kiểm toán, DRH Holdings xin gia hạn nộp báo cáo tài chính

Lộ diện Big4 kiểm toán tại Việt Nam lãi ‘khủng’ nhất, gần gấp 5 lần tổng 3 Big còn lại

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nong-khong-dat-yeu-cau-kiem-toan-ttp-khong-duoc-chap-thuan-nam-2024-236357.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Nóng: Không đạt yêu cầu, kiểm toán TTP không được chấp thuận năm 2024
POWERED BY ONECMS & INTECH