"Rã đông" 1 triệu tỷ

Phải làm gì với 1 triệu tỷ đồng đang ngủ quên?
Nếu có thể giải phóng được lượng vốn 1 triệu tỷ đang bị ngủ quên này sẽ có tác động không nhỏ đến tổng cầu của nền kinh tế.
2 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH