Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

29-05-2023 09:36|TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Theo TỔNG CỤC THỐNG KÊ
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2023/05/infographic-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-va-5-thang-dau-nam-2023/
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
POWERED BY ONECMS & INTECH