đàu tư

Nhà đầu tư thông thái nên chọn mua vàng hay mua đất thời điểm này?
Vàng và bất động sản vẫn là những tài sản chủ chốt để cất trữ tiền. Trong ngắn hạn, có thể có lúc tăng lúc giảm, song xu thế dài hạn là luôn “đi lên”.
27 phút trước|Bất động sản
POWERED BY ONECMS & INTECH