Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam và trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực trong thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng đang trong quá trình hội nhập, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển bền vững.

Tin tức doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Ngày 01 tháng 04 năm 1963, NHNT được thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30/10/1962 trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN).
 • Ngày 21 tháng 09 năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại NHNT theo mô hình Tổng công ty 90, 91 được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Ngày 02/06/2008, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 do Sở kế hoạch đầu tư Tp.Hà Nội cấp.
 • Trong năm 2010, VCB đã hoàn tất 2 lần tăng vốn điều lệ thành công với mức tăng 9,28% (vào tháng 8/2010 và 33% vào tháng 2/2011, đưa tổng vốn điều lệ lên mức 17.588 tỷ đồng.
 • Ngày 30/6/2009, Vietcombank chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 • Ngày 25/4/2014: thay đổi GĐKKD lần thứ 9, Vốn điều lệ công ty đạt23.174.170.760.000 đồng.
 • Ngày 18/6/2014, VĐL nâng lên 26.650.203.340.000 đồng.
 • Ngày 9/9/2016, VĐL nâng lên 35.977.685.750.000 đồng.
 • Năm 2018, VĐL nâng lên37.088.774.480.000 đồng.
Xem thêm Rút gọn

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng.
 • Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh: ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được phép thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sau đây theo quy định của luật các Tổ chức tín dụng, pháp lệnh ngoại hối và các quy định có liên quan đến hoatjd odongj của Ngân hàng thương mại.
 • Huy động vốn:
  • Nhận tiền gửi tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác
  • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài
  • Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của pháp luật
  • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
 • Hoạt động tín dụng:
  • Cho vay
  • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá trị khác
  • Bão lãnh ngân hàng
  • Ban thanh toán trong nước, ban thanh toán quốc tế
  • Phát hành thẻ tín dụng
  • Các hính thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
  • Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
  • Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
  • Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc
  • Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác
  • Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối
  • Cung ứng khác phương tiện thanh toán
  • Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế
  • Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ
  • Thực hiện nhiệm vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ thanh toán sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
  • Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia
  • Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
 • Các hoạt động khác:
  • Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Pháp luật
  • Tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá trị khác trên thị trường tiền tệ
  • Thực hiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật
  • Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
  • Cung ứng các dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê thủ, két an toàn
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp, và tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật
  • Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật
  • Mua, bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
  • Dịch vụ mô giới tiền tệ
 • Kinh doanh bất động sản:
  • Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
  • Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc sở hữu của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
  • Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định theo quy định tài Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.
  • Thực hiện hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ và cho vay ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xem thêm Rút gọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO