Vingroup (VIC) thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2022

22-03-2022 12:35|Linh Chi

Theo VIC, HĐQT và Ban Giám đốc, các phòng ban của Tập đoàn cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Tập đoàn Vingroup (VIC) mới công bố Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/4 phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian họp chính thức do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup quyết định thời gian tổ chức họp sẽ không muộn hơn ngày 30/6. 

Trước đó, Vingroup đã công bố ngày 7/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Để tối ưu hoá phân bổ nguồn vốn , VinFast hoãn khánh thành nhà máy tại Mỹ

Nữ tân khoa Đại học VinUni chia sẻ về hành trình kỳ diệu, chưa ra trường đã là Giám đốc vận hành công ty khởi nghiệp

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vingroup-vic-thay-doi-lich-hop-dhcd-thuong-nien-2022-123768.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Vingroup (VIC) thay đổi lịch họp ĐHCĐ thường niên 2022
POWERED BY ONECMS & INTECH