VPBank

Lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền đổ vào chứng khoán
Chứng khoán là ngành được hưởng lợi cả đầu vào (giảm chi phí vốn) cũng như đầu ra nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và nhu cầu sử dụng margin tăng lên khi mặt bằng lãi suất hạ xuống.
17 giờ trước|Tài chính Ngân hàng