Xếp dỡ Hải An

Xếp dỡ Hải An (HAH) vay hơn 400 tỷ đồng để đóng mới tàu container 1.800TEU
Xếp dỡ Hải An (HAH) lên kế hoạch đóng tàu mới trong bối cảnh cước và lưu lượng vận tải biển ở Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức cao.
5 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH