Góc nhìn về kết quả kinh doanh Quý II

10-08-2021 11:26|WiChart.vn

Lại một mùa báo cáo tài chính nữa đã đi qua, bức tranh lợi nhuận trong quý 2 của thị trường cũng đã dần được sáng tỏ.

Dữ liệu thống kê KQKD quý 2 của 974 doanh nghiệp phi tài chính trên 3 sàn và phân loại theo các nhóm doanh nghiệp cho thấy:

1. Tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường (cả 3 sàn) vẫn giữ được mức tăng cực kỳ ấn tượng trong quý 2 (81,5% so với 93,9%). Riêng nhóm doanh nghiệp phi tài chính thuộc VN-Index, chiếm gần 2/3 vốn hóa của chỉ số tăng 70,1% so với 75,2% của quý 1.

undefined

2. Nếu như tốc độ tăng trưởng của 3 nhóm doanh nghiệp: Bluechip (vốn hóa trên 10k tỷ), Midcap (vốn hóa từ 500 đến 10k tỷ) và Smallcap (dưới 500 tỷ) là rất đồng đều trong quý 1 thì sang quý 2 đã có sự thay đổi lớn và phân hóa cực kỳ rõ ràng: tốc độ tăng trưởng giảm dần theo vốn hóa, nhóm Bluechips là nhóm tăng trưởng mạnh nhất (+93,1%) trong khi mức tăng trưởng ở nhóm Smallcap (+22,9%) là không lớn.

3. Sự phân hóa này cũng thể hiện rõ hơn qua dữ liệu “Số doanh nghiệp tăng trưởng dương trong kỳ”. Nhóm cổ phiếu Smallcap chỉ có khoảng 1/3 doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng dương, trong khi số doanh nghiệp Bluechip đạt mức tăng trưởng dương là 2/3. Như vậy có thể thấy rằng trong giai đoạn dịch Covid bùng phát lần thứ 4, các doanh nghiệp “bé hạt tiêu” là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch nhất. Trong khi đó, ảnh hưởng từ đại dịch đến nhóm “Big boy” là không lớn nhờ (1) tận dụng tốt sự gia tăng nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu và (2) thậm chí là đây lại là cơ hội để “ăn” thị phần từ các doanh nghiệp “hạt tiêu” để lại.

Điều này cũng lý giải luôn là tại sao trong thời kỳ dịch Covid, nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, nhà nhà người người ai cũng kêu than thì lợi nhuận của thị trường vẫn tăng phi mã. Nguyên nhân do các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid nhiều nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế và là các doanh nghiệp không niêm yết trên sàn.

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/goc-nhin-ve-ket-qua-kinh-doanh-quy-ii-130227.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Góc nhìn về kết quả kinh doanh Quý II
POWERED BY ONECMS & INTECH