Vĩ mô

INFOGRAPHIC tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

Tổng Cục Thống Kê 29/05/2024 - 15:33

INFOGRAPHIC tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Tình hình kinh tế - xã hội tháng tư và 4 tháng đầu năm 2024

Theo Tổng Cục Thống Kê
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/05/infographic-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-nam-va-5-thang-dau-nam-2024/
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
INFOGRAPHIC tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS & INTECH