Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp, cao nhất 25%

08-05-2024 19:15|Quốc Trung

Nửa cuối tháng 5/2024, thêm 10 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt các đợt năm 2023, 2024.

- CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (Mã THS): Ngày 15/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Merufa (Mã MRF): Ngày 16/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6,5% (1 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã VNS): Ngày 16/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 28/5/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp, cao nhất 25%
Hình minh họa

- CTCP Phân lân Ninh Bình (Mã NFC): Ngày 16/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Cấp nước Nam Định (Mã NDW): Ngày 17/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2024.

- CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (Mã BED): Ngày 17/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 22% (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2024.

- CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (Mã MTH): Ngày 17/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 28/5/2024.

- CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (Mã INN): Ngày 17/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2024.

- CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (Mã BSL): Ngày 27/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 17/6/2024.

- CTCP Môi trường Nam Định (Mã MND): Ngày 30/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 và cổ tức chưa phân phối hết các năm trước, tỷ lệ 7,5% (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2024.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 6-10/5, tỷ lệ cao nhất 53%

Lịch chốt quyền nhận cổ tức của Techcombank tháng 5: Lần đầu tiên sau 10 năm, cổ đông sẽ được nhận ‘tiền tươi thóc thật’

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-10-doanh-nghiep-cao-nhat-25-234004.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp, cao nhất 25%
POWERED BY ONECMS & INTECH