Bất động sản

Luật Đất đai 2024 quy định đơn vị nào thực hiện bồi thường đất thu hồi cho cá nhân, tổ chức?

Chi Chi 21/06/2024 11:09

Luật Đất đai 2024 quy định rõ ràng, cụ thể các trường hợp được Nhà nước bồi thường đất. Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm cho hoạt động này?

Quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khai thác, quản lý, sử dụng quỹ đất thu hồi được thể hiện tại Điều 86 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân sau khi các đối tượng này đồng ý thực hiện bàn giao đất cho Nhà nước.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm một hoặc các đơn vị, tổ chức sau đây:

- Tổ chức phát triển quỹ đất.

- Đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đơn vị nào thực hiện bồi thường đất? Ảnh minh họa

Đơn vị nào thực hiện bồi thường đất? Ảnh minh họa

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập với từng dự án, gồm:

>> Phân khúc bị 'gắn mác ngáo giá' chính là 'điểm sáng' của thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch

- Đại diện cơ quan tài chính, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi.

- Đại diện của người sử dụng đất có đất thu hồi.

- Một số thành viên khác do Chủ tịch UBND quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác được mời tham dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giám sát.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện bồi thường, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND cấp huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn không thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật Đất đai 2024 mà chưa giao, chưa cho thuê sử dụng tại khu vực đô thị thì giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, sử dụng; tại khu vực nông thôn thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

>> Sau khi Luật mới đi vào hoạt động, sẽ có loạt tiêu chí để quản lý doanh thu với cá nhân bán và cho thuê bất động sản?

11 loại đất sẽ được sử dụng lâu dài theo Luật Đất đai 2024

Thửa đất có vườn, ao tính diện tích đất ở như thế nào theo Luật Đất đai 2024?

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/luat-dat-dai-2024-quy-dinh-don-vi-nao-thuc-hien-boi-thuong-dat-thu-hoi-cho-ca-nhan-to-chuc-d125552.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Luật Đất đai 2024 quy định đơn vị nào thực hiện bồi thường đất thu hồi cho cá nhân, tổ chức?
POWERED BY ONECMS & INTECH