MBB

MBBank (MBB) sắp phát hành 3 đợt trái phiếu, tổng giá trị 4.880 tỷ đồng
Trong đó đợt đầu tiên MBBank (MBB) dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.
5 giờ trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH