Ninh Bình tổ chức lập quy hoạch khu đô thị sinh thái 1.100ha

24-11-2022 17:41|

Tỉnh Ninh Bình giao UBND huyện Nho Quan lập quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử và nghỉ dưỡng Ninh Bình tại xã Sơn Hà và xã Quảng Lạc.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa gửi lên Sở Xây dựng, UBND huyện Nho Quan về việc lập quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng Ninh Bình tại xã Sơn Hà và xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Nho Quan là cơ quan tổ chức, lập phân khu bao gồm:

- Khu đô thị du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử và nghỉ dưỡng Ninh Bình tại xã Quảng Lạc (phía Tây Nam Quốc lộ 12B) với diện tích nghiên cứu khoảng 475 ha. UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo tính tổng thể kết nối đồng bộ với toàn bộ khu vực lân cận theo định hướng Quy hoạch vùng huyện Nho Quan và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040 đang triển khai như đề nghị của Sở Xây dựng.

- Khu vực tại xã Sơn Hà (phía Đông Bắc Quốc lộ 12B), huyện Nho Quan với diện tích lập quy hoạch khoảng 625 ha, tổ chức thực hiện sau khi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định trong quá trình lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Nho Quan trong việc lập quy hoạch.

Ninh Bình sắp đấu giá gần 400 lô đất, khởi điểm từ 3,7 triệu đồng/m2

Tiếp tục ‘gỡ khó’ cho các dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình

Loạt nhân sự xin từ nhiệm trước thềm ĐHCĐ bất thường của PG Bank, điều gì đang xảy ra?

Bài thuộc chủ đề Bất động sản
Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ninh-bi-nh-to-chu-c-la-p-quy-hoa-ch-khu-do-thi-sinh-tha-i-1100ha-159710.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ninh Bình tổ chức lập quy hoạch khu đô thị sinh thái 1.100ha
POWERED BY ONECMS & INTECH