Sacombank

Trầm Bê tái xuất bộ máy HĐQT Triều An: Mối lương duyên không dứt với bệnh viện triệu USD
Trước khi vướng vào vòng lao lý bởi những sai phạm liên quan đến Sacombank và Ngân hàng Phương Nam, ông Trầm Bê từng giữ chức Chủ tịch bệnh viện Triều An.
5 ngày trước|Doanh nghiệp