Thêm 6 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cao nhất 20%

14-03-2024 08:07|Quốc Trung

Nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, thêm 6 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt các đợt năm 2022, 2023.

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã THG): Ngày 20/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/4/2024.

- CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (Mã TMW): Ngày 26/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2024.

- CTCP Viễn thông VTC (Mã VTC): Ngày 27/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 24/4/2024.

- CTCP Thuỷ điện Nậm Mu (Mã HJS): Ngày 28/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/4/2024.

- CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (Mã CCM): Ngày 1/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (Mã BWA): Ngày 8/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày thanh toán là 9/5/2024.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 11-15/3

Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp nâng mức chi trả cổ tức bằng tiền tăng gấp 7 lần kế hoạch

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp cuối tháng 3, cao nhất 144%

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/them-6-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cao-nhat-20-226214.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thêm 6 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cao nhất 20%
POWERED BY ONECMS & INTECH