Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đầu tháng 6

30-05-2024 19:25|Quốc Trung

Nửa đầu tháng 6/2024, thêm 6 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt các đợt năm 2023.

- CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (Mã BSH): Ngày 6/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/6/2024.

- CTCP Cơ khí Xăng dầu (Mã PMS): Ngày 10/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 33,5% (1 cổ phiếu được nhận 3.350 đồng). Ngày thanh toán là 21/6/2024.

- CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (Mã MLC): Ngày 10/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2024.

- CTCP Chợ Lạng Sơn (Mã DKC): Ngày 10/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày thanh toán là 1/7/2024.

- CTCP Cát Lợi (Mã CLC): Ngày 14/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2023 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 27/6/2024.

- Tổng CTCP Phong Phú (Mã PPH): Ngày 17/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 27/6/2024.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp, cao nhất 40%

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp, tâm điểm ACB, IDC

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 27-31/5, cao nhất tỷ lệ 150%

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/them-6-doanh-nghiep-sap-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-dau-thang-6-236832.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đầu tháng 6
POWERED BY ONECMS & INTECH