Thêm 9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

03-06-2023 15:01|Bảo Bảo

Tháng 6/2023, thêm 9 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022. Đáng chú ý có Bột giặt LIX trả cổ tức đợt 2 tỷ lệ 20%.

Thêm 9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

- CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (Mã SBM): Ngày 15/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/6/2023.

- CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã SBH): Ngày 15/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/7/2023.

- CTCP Nhựa Hà Nội (Mã NHH): Ngày 16/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là là 30/6/2023.

- CTCP Bột giặt LIX (Mã LIX): Ngày 16/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2023.

- CTCP Sông Ba (Mã SBA): Ngày 19/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày thanh toán là 5/7/2023.

- CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (Mã PLE): Ngày 19/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 9,5% (1 cổ phiếu được nhận 950 đồng). Ngày thanh toán là 19/7/2023.

- CTCP Dịch vụ Bến Thành (Mã BSC): Ngày 21/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 6/7/2023.

- CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Mã BSD): Ngày 22/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 12/7/2023.

- CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Mã TMC): Ngày 19/6/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2023.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/them-9-doanh-nghiep-sap-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-186112.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thêm 9 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền
POWERED BY ONECMS & INTECH