Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Kế hoạch lãi năm 2023 giảm 32% về 857 tỷ đồng

21-03-2023 09:18|Hồ Nga

Năm 2022 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) lãi lớn 1.265 tỷ đồng. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đều giảm.

Ngày 29/3/2023 tới đây CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 27/2/2023. Hiện tại Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Năm 2022 lãi 1.265 tỷ đồng, vượt 141% kế hoạch

Năm 2022 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh ghi nhận kết quả khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu cả năm đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 91,5% so với năm 2021. Trừ chi phí vốn, công ty còn lãi gộp hơn 2.022 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 65,5%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.380 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.265 tỷ đồng, gấp 3,2 lần số lãi 387 tỷ đồng đạt được năm 2021 và vượt 140,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 5.354 đồng.

Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Kế hoạch lãi năm 2023 giảm 32% về 857 tỷ đồng

Kế hoạch lãi 856 tỷ đồng năm 2023

Năm 2023 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đặt mục tiêu khiêm tốn với doanh thu 2.457,4 tỷ đồng, giảm 20,3% so với doanh thu thực hiện năm 2022. Kế hoạch lãi trước thuế gần 954 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 856 tỷ đồng, giảm 32,3% so với số lãi 1.265 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Về sản lượng, năm 2023 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đặt kế hoạch sản xuất 2.163,84 triệu kWh và chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm 2.132 triệu kWh.

Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Kế hoạch lãi năm 2023 giảm 32% về 857 tỷ đồng
Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/thuy-dien-vinh-son-song-hinh-vsh-ke-hoach-lai-nam-2023-giam-32-ve-857-ty-dong-174511.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Kế hoạch lãi năm 2023 giảm 32% về 857 tỷ đồng