Thuỵ Sĩ

Cần ưu tiên vốn cho doanh nghiệp sản xuất
TS. Doãn Hữu Tuệ, chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh các hoạt động kinh tế toàn cầu vẫn đang trên đà sụt giảm, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, thì sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thấy, chúng ta vẫn đang giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế, mức tăng trưởng tín dụng vẫn thấp do sự hấp thụ vốn của doanh nghiệp yếu. Vậy giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc này?
13 ngày trước|Doanh nghiệp