CTCP Chứng Khoán Bản Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, VCSC tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Thành quả đạt được khẳng định đính đúng đắn và hiệu quả của mô hình ngân hàng đầu tư hiện đại mà chúng tôi theo đuổi từ khi thành lập. Triết lý của VCSC là xây dựng tương lai bền vững với khách hàng và đối tác

Tin tức doanh nghiệp CTCP Chứng Khoán Bản Việt

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập theo Số 68/UBCK-GP di UBCKNN cấp ngày 06/11/2007. Với vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2009, tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng theo Giấy phép số 276/UBCK-GP do UBCKNN cấp.
 • Năm 2012: tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng;
 • Năm 2014: vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng theo giấy phép số 20/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp tháng 9/2014;
 • Năm 2016: vốn điều lệ tăng lên 1.032 tỷ đồng theo giấy phép số 247/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp tháng 12/2016;
 • Năm 2018, VĐL nâng lên1.629.998.900.000 đồng.
Xem thêm Rút gọn

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán;
Xem thêm Rút gọn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO