Tài chính Ngân hàng

Vi phạm nhiều lỗi, PGBank bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nặng

Minh Nguyệt 10/07/2024 11:46

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PGBank với tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng.

Ngày 5/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) với tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/7.

Thứ nhất, PGBank bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Ngân hàng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn; Nghị quyết HĐQT ngày 01/01/2023 vể việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; Nghị quyết HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Thứ hai, PGBank bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, Ngân hàng phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Ngân hàng đã CBTT không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định).

Cuối cùng, PGBank bị phạt 27,5 triệu đồng do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (ngân hàng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023).

Tổng số tiền phạt với PGBank là 157,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/7.

>> PGBank (PGB) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

PGBank (PGB) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

ACB, Eximbank, LPBank, PGBank 'đua nhau' tăng lãi suất tiết kiệm từ ngày 21/6

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/vi-pham-nhieu-loi-pgbank-bi-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-xu-phat-nang-241609.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Vi phạm nhiều lỗi, PGBank bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nặng
POWERED BY ONECMS & INTECH