Vietcombank

Ngân hàng duy nhất cập nhật sinh trắc học qua kết nối VNeID: Bất ngờ với số khách hàng thành công?
Từ 1/7 đến nay, có hơn 4 triệu giao dịch được xác thực bằng sinh trắc học tại ngân hàng này.
5 giờ trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH