5 doanh nghiệp chốt trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 50-250%

04-04-2024 08:08|Lan Phương

Kết quả kinh doanh khởi sắc, nhiều doanh nghiệp chốt trả cổ tức khủng bằng tiền mặt.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) thông báo ngày 25/4 tới đây sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 25% bằng tiền.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức 2.500 đồng, thời gian thực hiện từ ngày 9/5/2024.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2023, Rạng Đông đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cũng với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2023 qua 2 đợt tạm ứng là 50% bằng tiền mặt, đây là năm thứ 6 liên tiếp Công ty duy trì mức chia cổ tức này cho cổ đông hiện hữu.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên vừa công bố, CTCP Bột giặt NET (NET) dự lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Với 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự tính chi trả cho cổ đông là khoảng 112 tỷ đồng. Thời gian trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) chốt chia thêm 10% cổ tức của năm 2023, tương ứng tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2023 ở mức 100% (trước đó đã tạm ứng 90%). Con số này thấp hơn kế hoạch 140% được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Năm 2024, PAT dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 70%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) dự chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 87%. Đáng chú ý, mức dự kiến được thông qua hồi đầu năm 2023 chỉ là 30%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.700 đồng. Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D cần chi tổng cộng hơn 263 tỷ đồng để trả cổ tức cho năm 2023.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, Vinacafé Biên Hòa (VCF) dự trình mức chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VCF là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức khủng bằng tiền. Gần đây nhất, cuối năm 2021 VCF 2 lần liên tiếp trong vòng 3 tháng chốt danh sách cổ đông cùng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 250%, trong đó 1 lần trả cổ tức năm 2020 và 1 lần tạm ứng cổ tức năm 2021. Công ty cũng trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 240%, còn cổ tức năm 2017 còn “khủng” hơn, tỷ lệ 660%.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, cao nhất 30%

‘Lời cuối’ của Trương Mỹ Lan: Bị cáo đã đưa SCB thành ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất sau 4 ngân hàng có vốn Nhà nước

Novaland: 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy cổ phiếu NVL

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/5-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-nam-2023-bang-tien-ty-le-50-250-229210.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
5 doanh nghiệp chốt trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 50-250%
POWERED BY ONECMS & INTECH