ACB đặt mục tiêu lãi vượt 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt tỷ lệ 25% trong năm 2023

23-03-2023 10:48|Hoàng Yến

Trong năm 2023, ACB dự kiến sẽ chia cổ tức cả bằng cổ phiếu và tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 25%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023. Cuộc họp của ACB năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 13/4/2023 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tại Đại hội, ACB sẽ trình cổ đông thông qua các báo cáo về hoạt động của ngân hàng trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ;...

Theo tài liệu, trong năm 2023, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10%, đạt gần 669 nghìn tỷ; tiền gửi tăng 8,1%, đạt 495 nghìn tỷ; dư nợ cho vay tăng 9,7%, đạt mức gần 454 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2%. Ngân hàng cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022.

Trong năm 2023, ACB dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Cụ thể, trong quý 3/2023, ngân hàng sẽ phát hành hơn 506 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ của ACB lên 38.840 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 17.100 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021 và đạt 114% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ACB đạt 606.960 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,2% lên 410.153 tỷ đồng, ngân hàng tiếp tục không nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Tiền gửi khách hàng tăng 9,3% lên 415.754 tỷ đồng.

Năm 2022, tỷ lệ nợ xấu của ACB tiếp tục được giữ ở mức thấp 0,74%, giảm so với mức 0,78% cuối năm 2021 và là năm thứ 7 liên tiếp ở mức dưới 1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 155%.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/acb-dat-muc-tieu-lai-vuot-20000-ty-dong-chia-co-tuc-bang-co-phieu-va-tien-mat-ty-le-25-trong-nam-2023-174922.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
ACB đặt mục tiêu lãi vượt 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt tỷ lệ 25% trong năm 2023