Bamboo Airways muốn tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

23-03-2023 14:38|Thu Trang

Bamboo Airways dự trình cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông với quy mô tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành.

Ngày 10/4/2023 tới đây, CTCP Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nhằm thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Bamboo Airways sẽ chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông với quy mô tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành. Với vốn điều lệ đang ở mức 18.500 tỷ đồng, ước tính Bamboo Airways sẽ phát hành tối đa thêm 996,2 triệu cổ phần, qua đó nâng vốn lên gần 28.462 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Số cổ phần sau phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Trọng, mục đích phát hành là đê tiếp tục triển khai các công việc thực hiện tái cấu trúc công ty, tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ bổ sung cho nhu cầu hoạt động và phát triển của công ty.

Thông tin liên quan, mới đây, Bamboo Airways đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ là cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết và các cổ đông liên quan.

Nhà đầu tư mới, ngoài việc thanh toán giá mua cổ phần, cũng đã đồng ý kế thừa và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các khoản vay trước đây do các cổ đông cũ đã dùng chính cổ phần Bamboo Airways để cầm cố, thế chấp cho các ngân hàng.

Đồng thời, nhà đầu tư mới cũng hỗ trợ cho cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết một khoản tiền riêng được nộp vào tài khoản phong tỏa của Cơ quan Cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả (nếu có) theo vụ án. Mọi tiến trình đều được báo cáo cơ quan chức năng và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/bamboo-airways-muon-tang-von-dieu-le-them-10000-ty-dong-174967.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Bamboo Airways muốn tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng