ĐHCĐ thường niên 2023

Cổ đông HBC lại "lười" họp ĐHCĐ, kế hoạch phát hành 274 triệu cp chưa được thông qua
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) dự trình kế hoạch phát hành riêng lẻ 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ,...
một tháng trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH