Dược Việt Nam - Vinapharm (DVN) công bố lịch trả cổ tức bằng tiền

15-03-2022 12:07|Quốc Huy

Với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVN sẽ chi 135 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Tổng CTCP Dược Việt Nam - Vinapharm (DVN) thông báo lịch chốt danh sách chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Ngày 23/3 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020. Thời gian thanh toán là ngày 25/4.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng là 5,7%, tương ứng 1 cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận về 570 đồng. Với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVN sẽ chi 135 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2021, DVN ghi nhận doanh thu đạt 4.874,6 tỷ đồng, bằng 91,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 233,17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 0,1% lên 216,09 tỷ đồng.

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/duoc-viet-nam-vinapharm-dvn-cong-bo-lich-tra-co-tuc-bang-tien-123403.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Dược Việt Nam - Vinapharm (DVN) công bố lịch trả cổ tức bằng tiền
POWERED BY ONECMS & INTECH