HPG

VNM ETF cơ cấu quý IV/2023: Mua gần 7 triệu cổ phiếu CEO, bán DGC, SSI, HPG, PDR,…
VIC, VNM và CEO là 3 cổ phiếu sẽ được giải ngân nhiều nhất trong kỳ cơ cấu quý IV/2023 của quỹ ETF quy mô 560 triệu USD.
POWERED BY ONECMS & INTECH