Vĩ mô

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Tổng Cục Thống Kê 29/08/2023 09:20

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

thang-8.2023_vn_1.-nn-va-thuy-san.png
thang-8.2023_vn_2.-cn-dn-va-vdt.png
thang-8.2023_vn_3.-tm-cpi.png
thang-8.2023_vn_4.-vt-dl-tngt.png
Theo Tổng Cục Thống Kê
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2023/08/infographic-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-nam-2023/#
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023
POWERED BY ONECMS & INTECH