KQKD quý I//2024

Lãi hơn nửa tỷ đồng mỗi ngày, chủ thương hiệu Wonderfarm 'dốc sạch hầu bao' trả cổ tức
Doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ 209 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 để chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 24%.
21 ngày trước|Chứng khoán
POWERED BY ONECMS & INTECH