Ngắm 10 chỉ số tài chính của Techcombank: Ngân hàng đã chuẩn bị gì cho kế hoạch 22.000 tỷ lợi nhuận năm 2023?

21-04-2023 18:07|Hoàng Yến

Năm 2022, Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng - đây cũng chính là nền tảng để ngân hàng thực hiện kế hoạch lợi nhuận 22.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Ngắm 10 chỉ số tài chính của Techcombank: Ngân hàng đã chuẩn bị gì cho kế hoạch 22.000 tỷ lợi nhuận năm 2023?
Theo dautu.kinhtechungkhoan.vn
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ngam-10-chi-so-tai-chinh-cua-techcombank-ngan-hang-da-chuan-bi-gi-cho-ke-hoach-22000-ty-loi-nhuan-nam-2023-179742.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Ngắm 10 chỉ số tài chính của Techcombank: Ngân hàng đã chuẩn bị gì cho kế hoạch 22.000 tỷ lợi nhuận năm 2023?