“Nhập cuộc” xây dựng nhà ở xã hội, Nam Định đặt mục tiêu 17.000 căn hộ mới

22-05-2023 17:27|Bình An

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 11.000 căn và giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Nam Định vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch nhà ở giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị đạt 33,9 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 26,36 m2 sàn/người.

Còn đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33,5 m2 sàn/người, trong đó: Tại khu vực đô thị đạt 37,7 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 30,06 m2 sàn/người.

“Nhập cuộc” xây dựng nhà ở xã hội, Nam Định đặt mục tiêu 17.000 căn hộ mới

Về phát triển nhà ở, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phát triển thêm được 60.000 m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị tương đương khoảng 300 căn nhà xây dựng mới; phát triển tăng thêm được 571.200 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 11.424 căn nhà xây dựng mới, trong đó:

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị: Phát triển tăng thêm được 82.500 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 1.650 căn nhà xây dựng mới.

Nhà ở xã hội cho công nhân: Phát triển tăng thêm được 488.700 m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 9.774 căn nhà xây dựng mới.

Còn trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm được 1.500.000 m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 7.500 căn nhà xây dựng mới; phát triển thêm được 322.900 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 6.458 căn nhà xây dựng mới, trong đó:

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị: Phát triển tăng thêm được 11.250 m2sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 225 căn nhà xây dựng mới.

Nhà ở xã hội cho công nhân: Phát triển tăng thêm được 311.650 m2sàn nhà ở, tương đương khoảng 6.233 căn nhà xây dựng mới.

Cũng trong bản kế hoạch, UBND tỉnh Nam Định dự kiến quỹ đất trong giai đoạn 2021 - 2025 là 916,54 ha trong đó: đất phát triển nhà ở thương mại là 55,49 ha; đất phát triển nhà ở xã hội là 49,07 ha; đất phát triển nhà ở công vụ là 0,11 ha; đất phát triển nhà ở do người dân tự xây dựng trên đất được chuyển quyền sử dụng đất là 811,86 ha.

Còn trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu đất phát triển nhà ở của tỉnh là 954,53 ha trong đó: đất phát triển nhà ở thương mại là 147,81 ha; đất phát triển nhà ở xã hội là 55,91 ha; đất phát triển nhà ở công vụ là 0,34 ha; đất phát triển nhà ở do người dân tự xây dựng trên đất được chuyển quyền sử dụng đất là 750,47 ha.

Tỉnh Nam Định dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 cần 95.054 tỷ đồng trong đó nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại là 4.323 tỷ; trong giai đoạn 2026 -2030 nguồn vốn dự kiến là 133.907 tỷ đồng trong đó việc xây nhà ở xã hội cần 19.174 tỷ.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nhap-cuoc-xay-dung-nha-o-xa-hoi-nam-dinh-dat-muc-tieu-17000-can-ho-moi-184273.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
“Nhập cuộc” xây dựng nhà ở xã hội, Nam Định đặt mục tiêu 17.000 căn hộ mới
POWERED BY ONECMS & INTECH