Petrocons (PVX) lãi ròng năm thứ 2 liên tiếp, lỗ lũy kế vẫn hơn 3.600 tỷ

29-01-2023 09:15|Văn Thắng

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Petrocons (Mã PVX - UPCoM) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan.

Trong quý 4/2022, PVX ghi nhận doanh thu thuần tăng gần 2,5 lần cùng kỳ lên mức 456 tỷ đồng. Tuy nhiên do bán hàng dưới giá vốn nên doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận gộp lỗ 2,1 tỷ đồng trong quý.

Kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 9,2 tỷ đồng - giảm sâu so với mức 55 tỷ của cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh trong khi chi phí quản lý tiết giảm được 10 tỷ đồng.

Petrocons (PVX) lãi ròng năm thứ 2 liên tiếp, lỗ lũy kế vẫn hơn 3.600 tỷ

Dù ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên gần 5,7 tỷ đồng nhưng sau cùng, PVX lỗ trước thuế 23,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 93,5 tỷ; lợi nhuận cả năm 2022 đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước.

Tính chung cả năm, Petrocons đạt doanh thu thuần 1.276 tỷ đồng - tăng 56,6% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng là 1.139 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của PVX đạt 136,6 tỷ (năm trước lỗ 5,5 tỷ đồng).

Trong năm, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVX đạt 24 tỷ đồng - giảm 56,4% so với năm 2021; chi phí tài chính cũng tăng lên mức gần 85 tỷ trong khi kỳ trước được hoàn nhập gần 39 tỷ.

Khấu trừ các khoản thuế phí, PVX báo lãi ròng năm năm 2022 ở mức đạt 53,4 tỷ - đi ngang so với năm 2021. Đây cũng là năm thứ hai PVX ghi nhận lãi sau 4 năm lỗ ròng liên tiếp. Lỗ lũy kế giảm nhẹ về mức 3.606 tỷ và vốn chủ sở hữu cải thiện lên mức 471 tỷ đồng.

Petrocons (PVX) lãi ròng năm thứ 2 liên tiếp, lỗ lũy kế vẫn hơn 3.600 tỷ

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của PVX đạt 4.772 tỷ đồng - tăng không đáng kể so với đầu năm năm 2021 trong đó đáng chú ý là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 220 tỷ năm ngoái đã được đáo hạn và hạch toán vào khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Do đó, tiền mặt của PVX tăng mạnh từ 59 tỷ lên 330 tỷ đồng (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền cũng giảm từ 160 tỷ đồng thời điểm kết thúc năm 2021 còn 85 tỷ đồng vào ngày cuối cùng của tháng 12/2022.

Ngược lại, hàng tồn kho của công ty tăng 14,6% lên mức 1.266 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 4.300 tỷ đồng (gấp 9 lần vốn chủ sở hữu).

Một CTCK đang lãi hàng trăm % các khoản đầu tư vào TCB, ABI,…, lợi nhuận quý II/2024 gấp 6,5 lần YoY

7 doanh nghiệp báo lãi quý II/2024 tăng bằng lần

Bài thuộc chủ đề Xây dựng
Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/petrocons-pvx-lai-rong-nam-thu-2-lien-tiep-lo-luy-ke-van-hon-3600-ty-167088.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Petrocons (PVX) lãi ròng năm thứ 2 liên tiếp, lỗ lũy kế vẫn hơn 3.600 tỷ
POWERED BY ONECMS & INTECH