thuế GTGT

Gần 128.000 tỷ đồng tiền thuế VAT được hoàn trả
Số liệu ghi nhận tổng số tiền nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11/2023 là 163.591 tỷ đồng.
2 ngày trước|Tài chính Ngân hàng
POWERED BY ONECMS & INTECH