Cần đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

22-09-2022 11:02|Quốc Việt

Để hoàn thành mục tiêu đưa nước ta thành nước công nghiệp hiện đại, Phó Thủ tướng xác định cần triển khai mạnh hơn công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mới đây đã có Bộ Tài nguyên và Môi Trường cùng với nhiều ban ngành của các địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống thông tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước (chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật…), trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành, có hiệu lực thi hành.

Hiện nay, để nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại cần xác định mục tiêu: "Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu; từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai".

Ngoài ra, ngành Quản lý đất đai cần nỗ lực hơn trong việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và các điều kiện cần thiết để vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến giao dịch đất đai.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại có 63/63 tỉnh thành đang nỗ lực triển khai việc xây dựng dữ liệu đất đai.

Xem thêm: TP. HCM thu hồi "đất vàng" hơn 6.000m2 của Vinafood 2

Bài thuộc chủ đề Bất động sản
Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/can-day-manh-cong-tac-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-149982.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Cần đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
POWERED BY ONECMS & INTECH