Điểm tin chứng khoán cuối ngày 25/11

25-11-2022 17:57|Trang Nhung

Thông tin giao dịch cổ phiếu, kết quả kinh doanh, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cuối ngày 25/11/2022: TNA, EIB, KBC, BVH,...

- CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA): TNA niêm yết và giao dịch bổ sung 1.969.296 cp (phát hành trả cổ tức+tăng vốn+ESOP) tại HOSE ngày 25/11/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/01/2022.

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB): EIB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 01/2023.

- Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC): KBC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.

- Tập đoàn Bảo Việt (BVH): BVH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30,261%, ngày thanh toán: 28/12/2022.

- CTCP Clever Group (ADG): ADG thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 1.491.423 cp do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm).

- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL): NVL thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 270.729 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi).

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/diem-tin-chung-khoan-cuoi-ngay-2511-159859.html
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Điểm tin chứng khoán cuối ngày 25/11
POWERED BY ONECMS & INTECH