FPT kỳ vọng xác lập kỷ lục lợi nhuận trong năm 2023, dự chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Đóng cửa phiên 17/3, cổ phiếu FPT giảm nhẹ 0,25% về mức 79.000 đồng/cp.

CTCP Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể, FPT dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với mức thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% .

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%; khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhất ở mức 25,1%.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, FPT sẽ dành 1.800 tỷ đồng tỷ đồng đầu tư vào khối công nghệ để mở rộng các khu tổ hợp văn phòng và hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh; 2.300 tỷ đồng đầu tư vào khối viễn thông; 1.700 tỷ đồng đầu tư vào khối giáo dục, mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành. Tổng chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 là 5.800 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2022, chính sách cổ tức của FPT là 20% bằng tiền mặt. FPT đã chi khoảng 1.100 tỷ đồng trả đợt 1 tỷ lệ 10% trong năm 2022. Phần còn lại FPT dự kiến thanh toán trong quý 2/2023.

Nhằm tạo thanh khoản tốt cho cổ phiếu FPT và mang lại giá trị cho cổ đông, HĐQT còn trình đại hội phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện cùng với thời gian trả phần cổ tức còn lại của năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Năm 2023, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt là 20%, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Bài liên quan
Nổi bật Người quan sát
FPT kỳ vọng xác lập kỷ lục lợi nhuận trong năm 2023, dự chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO