Giá trị cốt lõi của Tích sản cổ phiếu là gì?

30-12-2022 08:00|AzFin Việt Nam

Phương pháp tích sản cổ phiếu giúp nhà đầu tư xây dựng kênh thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính thông qua "tích lũy cổ phiếu xuất sắc với mức giá hấp dẫn"

Qúy độc giả thân mến, tích sản cổ phiếu là phương pháp đầu tư giá trị dành cho nhà đầu tư không chuyên. Phương pháp này giúp bạn xây dựng kênh thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính thông qua "tích lũy cổ phiếu xuất sắc với mức giá hấp dẫn".

Giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu
1. Đầu tư giá trị
2. Lựa chọn cổ phiếu xuất sắc
3. Không chỉ là mua cổ phiếu mà mua 1 phần doanh nghiệp
4. Tập trung vào giá trị thay vì giá
5. Kiên định và kỷ luật

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/gia-tri-cot-loi-cua-tich-san-co-phieu-la-gi-163995.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Giá trị cốt lõi của Tích sản cổ phiếu là gì?