MB báo lãi 22.700 tỷ đồng năm 2022, thu nhập bình quân tháng của nhân viên hơn 35 triệu đồng

31-01-2023 11:37|Hoàng Yến

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế MB đạt 22.729 tỷ đồng, thu nhập bình quân tháng của nhân viên ngân hàng cũng tăng 11,4% từ 31,6 triệu đồng lên 35,2 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng âm 2,3% so với cùng kỳ năm trước đạt 4.537 tỷ đồng, là quý duy nhất tăng trưởng âm trong năm 2022.

Trong kỳ, trừ thu nhập lãi thuần vẫn tăng 34%, các mảng hoạt động khác của ngân hàng đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 9%, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 12,7%, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm 90%, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm 60% và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 50,3%.

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế MB đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước và đạt 111,8% kế hoạch năm.

Nhờ tăng trưởng của thu nhập lãi thuần và kinh doanh ngoại hối, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tăng 25,3% so với năm trước trong khi chi phí dự phòng rủi ro gần như không đổi là nguyên nhân giữ tăng trưởng dương cho lợi nhuận cả năm.

KQKD 2022: MB báo lãi 23.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân tháng của nhân viên hơn 35 triệu đồng
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC MB

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của MB đạt 728.532 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 26,7% lên hơn 460.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 15,3% đạt 443.605 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 54% lên 5.030 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 5 ở mức 2.293 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cuối năm 2021 (819 tỷ đồng), qua đó tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,9% lên 1,09%.

Năm 2022, cùng với sự tăng số lượng cán bộ nhân viên từ 15.178 lên 16.136 người, thu nhập bình quân tháng của nhân viên ngân hàng cũng được tăng từ 31,6 triệu đồng năm trước lên 35,2 triệu đồng, tương đương tăng 11,4%.

Bài thuộc chủ đề Ngân hàng
Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mb-bao-lai-22700-ty-dong-nam-2022-thu-nhap-binh-quan-thang-cua-nhan-vien-hon-35-trieu-dong-167333.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
MB báo lãi 22.700 tỷ đồng năm 2022, thu nhập bình quân tháng của nhân viên hơn 35 triệu đồng
POWERED BY ONECMS & INTECH