Người lao động sẽ được hưởng lương hưu tối đa 75% hàng tháng

20-03-2023 11:07|Long Hoàng

Để hưởng lương hưu ở mức tối đa, lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 35 năm trong khi lao động nữ cần 30 năm.

Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014 (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) và Điều 74 Luật BHXH 2014 (đối với người tham gia BHXH tự nguyện).

Theo đó, lương hưu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện đều được xác định theo công thức chung là lấy tỷ lệ (%) hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương/thu nhập đóng BHXH hàng tháng. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu phụ thuộc vào số năm người lao động đóng BHXH.

Người lao động sẽ được hưởng lương hưu tối đa 75% hàng tháng

Đối với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2023 trở đi, nếu đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2023 trở đi, nếu đóng đủ 15 năm BHXH thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Tuy nhiên, với cả lao động nam và nữ, tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Như vậy, lao động nam đóng BHXH 35 năm sẽ đạt được mức lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH. Lao động nữ đóng BHXH 30 năm sẽ đạt được mức lương hưu tối đa là 75% đó.

Tỷ lệ hưởng tối đa là 75% nên mức hưởng lương hưu hàng tháng của mỗi người cao hay thấp phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng/thu nhập tháng đóng BHXH cao hay thấp.

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật lần này gồm 5 nhóm chính sách, được chi tiết hóa thành 18 nội dung lớn với những điểm mới như sau:

Thứ nhất, bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội, hình thành hệ thống BHXH đa tầng.

Thứ hai, bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH.

Thứ ba, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.

Thứ tư, giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Thứ năm, quy định về hưởng BHXH một lần.

Thứ sáu, bổ sung quy định về tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với những người có dưới 20 năm đóng phù hợp với sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu và việc ký kết, tham gia các điều ước quốc tế.

Thứ bảy, bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH và bổ sung các biện pháp xử lý trốn đóng BHXH.

Thứ tám, quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Thứ chín, sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu.

Thứ mười, sổ bảo hiểm xã hội điện tử.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/nguoi-lao-dong-se-duoc-huong-luong-huu-toi-da-75-hang-thang-174338.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Người lao động sẽ được hưởng lương hưu tối đa 75% hàng tháng