Bất động sản

Nhiều địa phương đang có chỉ tiêu sử dụng đất rất thấp

Quốc Chiến 28/07/2023 - 19:30

Đây là đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ tiêu sử dụng đất trong thời gian qua.

gr1cl3

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, trong đó nhấn mạnh kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ rất thấp.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận đối với đất trồng lúa, chỉ tiêu đến năm 2025 cả nước giảm 184.000 ha, nhưng đến hết năm 2022 lại tăng 13.140ha. Trong khi đó, đối đất rừng phòng hộ, chỉ tiêu sử dụng đất đến hết năm 2025 cả nước tăng 53.400ha, tuy nhiên đến hết năm 2022 chỉ tăng 2.090ha.

Các loại đất khác như đất giao thông, chỉ tiêu thực hiện đạt 10,74%; đất thể dục thể thao, đạt 5,91%; đất khu công nghiệp, đạt 3,61%; đất công trình năng lượng đạt 11,25%.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đang đề xuất điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 chủ yếu tập trung vào đất trồng lúa, đất khu công nghiệp.

Cụ thể, qua tổng hợp số liệu đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận:

Với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa có 1 tỉnh đề xuất tăng 120 ha và 29 tỉnh đề xuất giảm với diện tích là 90.781 ha, thì đến năm 2025 cả nước còn 3,642 triệu ha.

Đất khu công nghiệp có 37 tỉnh, thành phố đề xuất tăng với diện tích 46.038ha và chỉ có 1 tỉnh đề xuất giảm 58 ha; đất giao thông có 31 tỉnh đề xuất tăng với diện tích là 32.701ha, không có địa phương đề xuất giảm.

Bên cạnh việc chỉ tiêu sử dụng đất đạt tỷ lệ rất thấp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cũng thẳng thắn nhìn nhận việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương trong thời gian qua còn chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, đòi hỏi sự quyết tâm và quan tâm đầu tư từ các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất tại một số địa phương còn chậm; tình trạng lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên còn phổ biến như: đất đai của các dự án chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, đất của các nông lâm trường, các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Cùng với đó, bộ này sẽ tổng hợp đề xuất của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin đất đai kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các dự án bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Nhiều dự án nghìn tỷ tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Cà Mau...

Sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đường sắt tốc độ cao trước 5/8

Theo Chất lượng cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/nhieu-dia-phuong-dang-co-chi-tieu-su-dung-dat-rat-thap-d106601.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Nhiều địa phương đang có chỉ tiêu sử dụng đất rất thấp
POWERED BY ONECMS & INTECH