Quyết tâm phát triển hạ tầng, Bắc Giang chốt chi trăm tỷ cải tạo 23 tuyến đường, 78 cầu

26-05-2023 10:53|Minh Hiếu

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ bảo dưỡng và sửa chữa 23 tuyến đường và 78 cầu trên địa bàn.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì các tuyến đường bộ năm 2023.

Theo kế hoạch, phạm vi thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ gồm: 23 tuyến đường tỉnh, đoạn nắn tuyến QL17 và tuyến Hương Mai - Song Vân (đoạn từ Km0-Km4) với tổng chiều dài 463,1km; 78 cầu (các loại) với tổng chiều dài cầu 5.128m. Nguồn vốn thực hiện kế hoạch là nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 được UBND tỉnh giao để thực hiện là 100,8 tỷ đồng.

Quyết tâm phát triển hạ tầng, Bắc Giang chốt chi trăm tỷ cải tạo 23 tuyến đường, 78 cầu

UBND tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện khởi công sửa chữa 5 công trình mới trong năm 2023 gồm: Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT 297 đoạn Km3+00-Km8+00; Sửa chữa các hạng mục công trình nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT299B đoạn từ Km4+00-Km6+700; cục bộ nền, mặt đường đoạn Km18+200-Km19+00 trên tuyến ĐT 292 và nút giao với QL17.

Sửa chữa các hạng mục công trình: Mặt đường đèo Bụt, các cầu trên ĐT293, cầu Bố Hạ trên ĐT 292; hư hỏng ta luy âm trên ĐT 242 và ĐT293C (nhánh 2 ĐT293); hư hỏng ngầm và taluy trên ĐT 248; Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT295 đoạn Km10+00-Km14+00 và sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km30+00-Km31+00; Sửa chữa ngầm Khe Ngọn, ngầm Gốc Bòng trên ĐT.292C (tuyến Mỏ Trạng - Thiện Kỵ).

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với nguồn vốn thực tế được giao.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/quyet-tam-phat-trien-ha-tang-bac-giang-chot-chi-tram-ty-cai-tao-23-tuyen-duong-78-cau-184795.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Quyết tâm phát triển hạ tầng, Bắc Giang chốt chi trăm tỷ cải tạo 23 tuyến đường, 78 cầu