STB, NLG, GEX, CIG, HNF, CS3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

17-02-2023 22:04|Hồ Nga

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB): Norges Bank đã bán 750.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 9 quỹ liên quan từ 113.515.600 cổ phiếu (tỷ lệ 6,0214%) xuống 112.765.600 cổ phiếu (tỷ lệ 5,9816%). Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2023.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc, đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 738.346 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 10/1 đến 10/2/2023.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Amersham Industries Limited đã bán 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 51.748.068 cổ phiếu (tỷ lệ 6,0773%) xuống 50.248.068 cổ phiếu (tỷ lệ 5,901%). Giao dịch thực hiện ngày 15/2/2023.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF): Bà Lê Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 137.399 cổ phiếu (tỷ lệ 0,46%). Trước giao dịch bà Lan Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/2/2023.

Ông Lê Việt Anh, Phó Tổng giám đốc, đã mua 1.350.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,5%). Trước giao dịch ông Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao

Cũng liên quan đến cổ phiếu HNF, bà Lê Mai Dịu, Thành viên BKS, đăng ký bán 2.627.399 cổ phiếu trong tổng số 3.492.000 cổ phiếu (tỷ lệ 11,64%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/2 đến 16/2/2023.

CTCP Coma 18 (CIG): Bà Trần Thị Liên, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7.620.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.672.600 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 15/2/2023.

CTCP Đường sông Số 3 (DS3): Ông Hoàng Hà Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 904.600 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.440.700 cổ phiếu (tỷ lệ 22,87%). Giao dịch thực hiện ngày 13/2/2023.

5 cách để khóa thẻ ngân hàng khi nghi ngờ lộ thông tin

Vợ "sếp lớn" ngân hàng OCB tiếp tục đăng ký bán cổ phiếu

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/stb-nllg-gex-cig-hnf-cs3-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-170015.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
STB, NLG, GEX, CIG, HNF, CS3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
POWERED BY ONECMS & INTECH