Thị trường kém thuận lợi, DIG lại xin ý kiến cổ đông "sale off" cổ phiếu chào bán lần 2

22-09-2022 16:15|Nhật Hà

Theo tài liệu họp, DIC Corp (DIG) muốn điều chỉnh tổng mức đầu tư vào dự án xây dựng khu đô thị du lịch Long Tân tăng thêm gần 2.846 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp (HOSE: DIG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tổ chức ngày 12/10 tới. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 14/9 không đủ điều kiện tổ chức do số cổ đông dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Nội dung cuộc họp bao gồm điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, về tăng vốn, DIG trình cổ đông kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, bằng 45% thị giá hiện tại. Tỷ lệ thực hiện là 1.000:163,97. Số tiền huy đồng dự kiến là 1.500 tỷ đồng. sẽ được dùng để đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 DIG điều chỉnh kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay tổ chức vào tháng 4, cổ đông DIC Corp đã thông qua kế hoạch chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 30.000 đồng/cp với tỷ lệ 1.000:164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Tuy nhiên sau đó đơn vị trình kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 với dự định chào bán 150 triệu cổ phiếu (tăng 50 triệu cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu) theo tỷ lệ 1.000:245,96, với giá 20.000 đồng/cp (thấp hơn 10.000 đồng/cp so với kế hoạch ban đầu) để huy động 3.000 tỷ đồng.

Về dự án xây dựng khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, DIG điều chỉnh tăng gần 2.846 tỷ đồng tổng mức đầu tư. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng 780,1 tỷ đồng; tiền sử dụng đất phải nộp tăng 1.294,2 tỷ đồng; chi phí thực hiện kè chống sạt bờ sông tăng 474 tỷ đồng; và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật do điều chỉnh theo suất đầu tư mới tăng 297, 7 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án sau thuế là 15.711,6 tỷ đồng. Trong đó, 5.477,97 tỷ đồng là vốn huy động từ vay ngân hàng và phát hành trái phiếu dùng để chi trả phí bồi thường – giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại; xây lắp hạ tầng kỹ thuật, kè và các công trình khác trên toàn bộ diện tích dự án. 9.540,67 tỷ đồng là vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác dùng để chi trả toàn bộ các chi phí còn lại.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp tới đây, HĐQT DIG sẽ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay và đưa ra giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, HĐQT cũng lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ

DIC Corp (DIG) giải thể loạt chi nhánh và văn phòng đại diện

Theo Kinh Tế Chứng Khoán
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/thi-truong-kem-thuan-loi-dig-lai-xin-y-kien-co-dong-sale-off-co-phieu-chao-ban-lan-2-150037.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Thị trường kém thuận lợi, DIG lại xin ý kiến cổ đông "sale off" cổ phiếu chào bán lần 2